ÜLDARVESTUS 2020

* - 2010. a ja hiljem sündinud võistlejate arvestus

TULEMUSED

Selles tabelis on 2005-2006. a sündinud laste 2020. a arvestuse paremusjärjekord.