JUHEND

TALENDID RAJALE 2021

 

SISUKORD

 

1 KORRALDUS

2 ÜLDISED KOHUSTUSED

3 VÕISTLUSTELE REGISTREERUMINE JA VÕISTLUSTE TOIMUMISAJAD

4 OSAVÕTUTOETUS

5 VÕISTLEJAD

6 ÜLDISED TINGIMUSED

7 ÜLDINE OHUTUS

8 SIGNAALLIPPUDE TÄHENDUS

9 OSAVÕTJATE KOOSOLEK

10 SESSIOONI PEATAMINE

11 STARDIRIVI MOODUSTUMINE

12 STARDIPROTSEDUUR

13 FINIŠ

14 TULEMUSED

15 ÜLDISED SÕIDUREEGLID RAJAL

16 MÖÖDASÕIT

17 RINGIGA MÖÖDASÕIT

18 KARDI PEATAMINE SESSIOONI AJAL

19 REEGLID MÄÄRUSTEVASTASE SÕIDU VÄLTIMISEKS

20 HOIATUSED JA KARISTUSED

21 AUTASUSTAMINE

22 JUHENDI KOHALDAMINE JA TÕLGENDAMINE

 
 

1. KORRALDUS


1.1. 2021. a TALENDID RAJALE (edaspidi sari) korraldatakse vastavuses käesoleva juhendiga.


1.2. 2021. a TALENDID RAJALE kalenderplaan:

 

1. etapp LaitseRallyPark 16. mai kell 14:00
2. etapp Unibet kardikeskus 30. mai kell 13:00

3. etapp Rapla kardirada 27. juuni kell 13:00
4. etapp LaitseRallyPark 08. august kell 13:00
5. etapp Aravete kardirada 18. august (kolmapäev!) kell 16:00
6. etapp LaitseRallyPark 05. september kell 13:00

Arvesse läheb kuuest etapist viie parema etapi tulemus.

 

1.3. Etappide täpne ajakava tehakse teatavaks hiljemalt nädal enne etapi toimumist.


1.4. Käesolevat juhendit saab muuta peakorraldaja. Muudatused jõustuvad pärast nende avaldamist korraldaja veebilehel talendidrajale.ee. Juhendi erinevate tõlgenduste korral on korraldajail ainuotsustusõigus.


1.5. Peakorraldajad on (edaspidi koos või eraldi korraldaja): 


Eesti Autospordi Liit

Eesti Kardiliit


1.6. Peakorraldajate aadresssid:


Eesti Autospordi Liit                                   

Mustamäe tee 4, 10621 Tallinn                     

Tel 639 8666, faks 639 8553                        

E-mail info@autosport.ee                            

Veebileht www.autosport.ee

 

Eesti Kardiliit

Paldiski mnt 71, 10621 Tallinn

Tel 622 2010, faks 622 2010

E-mail info@kart.ee

Veebileht www.kart.ee


Sarja ametlik veebileht on www.talendidrajale.ee

 

2. ÜLDISED KOHUSTUSED


2.1. Käesolevad reeglid on kohustuslikud kõigile kardisarjas osalejatele (sh nende lapsevanematele ja/või eestkostjatele). 

 

3. VÕISTLUSTELE REGISTREERIMINE JA TOIMUMISAJAD
 

3.1. Võistlused toimuvad võistluskalendris märgitud aegadel.
 

3.2. Korraldajatel on õigus vajadusel muuta kuupäevi ja etappide toimumiskohti.


3.3. Registreerimine toimub www.talendidrajale.ee lehel oleva registreerimismooduli kaudu või võistluse toimumispaigas kohapeal.


3.4. Registreerimiseks on vajalik lapsevanema või eestkostja kirjalik nõusolek, mis antakse võistluste toimumispaigas kohapeal. 

 
 

4. OSAVÕTUTOETUS


4.1. Sarja etapil osalemiseks registreerutakse hiljemalt võistluse eelsel päeval. Erandkorras saab registreeruda ka kohapeal hiljemalt 1 tund enne võistluspäeva algust. Osavõtja loetakse registreerunuks pärast osavõtutoetuse tasumist.


4.2. Osavõtutoetus on 50 eurot võistleja kohta.


4.3. Võistluspaigas kohapeal saab osavõtutoetust tasuda nii sularahas kui kaardimaksega.

 
 

5. VÕISTLEJAD


5.1. Võistlema pääsevad kõik Eesti kodakondsusega sõitjad, kelle sünniaasta on 2009 või hilisem, va p 5.7. toodud erand.


5.2. Vanuse alampiir puudub, kuid sõitja peab iseseisvalt suutma käsitseda kardi juhtimisseadmeid.


5.3. Võistlussari on mõeldud algajatele lastele. Võistlema pääsevad sõitjad, kes ei oma märkimisväärset võistluskogemust auto- või kardispordis. Võistlema pääsevad võistlejad, kellel puudub varasem märkimisväärne võistluskogemus. Korraldaja jätab endale õiguse antud reeglipunkti tõlgendada.


5.4. Võistlema ei pääse eelmiste hooaegade üldarvestuse esikolmikus lõpetanud sõitjad.


5.5. Sõitjad, kelle puhul avastatakse eelnevate punktide rikkumised, kõrvaldatakse sarjast ning tasutud osavõtutoetused tagastamisele ei kuulu. Korraldajal on õigus käesoleva punkti põhjal tagasi nõuda kõik auhinnad ja võistlejal on kohustus need tagastada.


5.6. Võistlusele mitteilmumisel osvõtutoetust ei tagastata (osavõtutoetus võidakse üle kanda järgmisele etapile, kui loobumisest on kirjalikult (email, sms, telefonikõne jt) korraldajale teada antud hiljemalt eelmisel päeval enne võistluse algust).

5.7. Erandkorras saavad võistluse registreeruda ka 2005-2008. a sündinud osalejad. Nimetatud võistlejad sõidavad soojendus- ja kvalifikatsioonisõidud teistega koos, kuid neile korraldatakse eraldi finaalsõit (-sõidud). Vanema vanuserühma võistlejad ei osale üldpunktiarvestuses ega saa osa hooaja üldauhinnafondist. Muud kriteeriumid neile võistlejatele on samad võrreldes tavaarvestuses osalejatega.

5.8. Võisteldakse kolmes arvestuses: kuni 10-aastased, kuni 12-aastased ja 13-16-aastased lapsed.

 
 

6. ÜLDISED TINGIMUSED


6.1. Kvalifikatsioon kestab 6 minutit, eelfinaal 8 ja finaalid 10 minutit + 1 ring.


6.2. Kardid loositakse kõikide sessioonide jaoks.


6.3. Kõikide finaalsõitude tulemused, samuti kõik võistluste ametnike otsused avaldatakse talendidrajale.ee veebilehel.


6.4. Sessioonide kestel on võistluste ametnike töö segamine keelatud.

 
 

7. ÜLDINE OHUTUS


Rajahaldajate poolt kehtestatud ohutusnõuded on kohustuslikud kõigile võistlejatele. Sõitjad kohustuvad ka tavaliikluses käituma eeskujulikult.


7.1. Võistlejatel on rangelt keelatud võistlusrajal kardiga sõita vastu liikumissuunda, välja arvatud juhul, kui see on möödapääsmatult vajalik kardi kõrvaldamiseks ohuolukorrast.


7.2. Rajapiirdest võib võistlejat välja aidata vaid kohtunik või rajatöötaja.


7.3. Võistleja, kelle kardil on sõidu ajal tekkinud tehniline rike, mille järel kardiga ei ole võimalik enam liikuda, on kohustatud ohutuse tagamiseks võistlusrajalt esimesel võimalusel lahkuma. Kardist väljumiseks võib anda loa üksnes võistluste ametlik personal.


7.4. Iga võistleja, kes soovib võistlusrajalt lahkuda, peab oma kavatsusest käe püsti tõstmisega märku andma ning boksi sõitmisel tagama ohutuse.


7.5. Võistlejad peavad osaledes soojendus-, kvalifikatsiooni- ja finaalsõitudel kandma kinnirihmatud kiivrit ja pikka sõiduriietust (sh kindaid), mis vajadusel antakse võistlejale kardikeskuse poolt ja mille täitmist kontrollib korraldaja.


7.6. Võitlejal on keelatud kanda ja kasutada mis tahes abivahendeid, mis võimaldavad suhtlust teiste võistlejate või rajaäärsete isikutega.

 
 

8. SIGNAALLIPPUDE TÄHENDUS


8.1. Märguanded signaallippudega, mida annab võistluste juht või stardi-finišikohtunik stardijoonel:


8.1.1. stardilipp (juhul, kui stardis ei kasutata foore): stardikäskluseks on lipu järsk allalangetamine. Sama lipuga antakse ka finiš sõidu lõppedes.


8.1.2. must lipp: seda lippu kasutatakse, kui võistlejale on vaja teada anda, et ta peab järgmisel ringil peatuma boksis.


8.1.3. mustvalge diagonaallipp: seda lippu võidakse näidata võistlejale koos tema võistlusnumbriga ainult ühe korra, et anda talle teada hoiatusest ebasportliku käitumise eest rajal.


8.2. Rajakohtunike poolt antavad märguanded:


8.2.1. kollane lipp: sellega antakse võistlejatele märku ohust rajal, rajal või rajapeenral on takistus. Kollast lippu nähes ei tohi sooritada möödasõitu. Kollaseid lippe võivad asendada kollased vilkurid. Kollaste lippude (vilkurite) periood lõpeb roheliste lippude lehvitamise või vilkurite kustumisega.


8.2.2. sinine lipp: lippu näidatakse liikuvale sõitjale, kellest hakkab mööduma tunduvalt kiirem ning ringiga eespool olev sõitja. Lippu nähes on sõitja kohustatud viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 3 kurvi möödudes tagant tulija mööda laskma.


8.2.3. roheline lipp: lõpetab kollaste lippude tsooni, rada on vaba täiskiirusel liikumiseks, sooritada võib möödasõitu.


8.2.4. punane lipp: sellega antakse sõitjatele kohtunike poolt teada, et sõit on peatatud ning hoog tuleb viivitamatult alla võtta ning sõita tagasi boksi.   


 

9. OSAVÕTJATE KOOSOLEK


9.1. Koosolek toimub vahetult enne etapi algust võistluspaigas.


9.2. Koosoleku eesmärk on:


9.2.1. teavitada registreerijaid ja sõitjaid võidusõidu läbiviimist puudutavatest spetsiifilistest punktidest võistlusjuhendis;


9.2.2. teavitada neid üldistest ja spetsiifilistest ohutusnõuetest konkreetsel rajal;


9.2.3. anda selgitusi reeglite tõlgendamisega seonduva kohta.


9.3. Koosolek viiakse läbi alati enne soojendussõite. Erakorralisi koosolekuid peetakse vastavalt vajadusele.


9.4. Kõikide sõitjate kohalviibimine koosolekul on kohustuslik.


9.5. Koosolekult puudumine võib kaasa tuua võistleja starti mittelubamise.


 

10. SESSIOONI PEATAMINE


10.1. Kui sõidu peatamise signaal on antud aja- või võistlussõidu (edaspidi koos või eraldi sessioon) ajal, langetavad kõik kardid koheselt kiiruse ja suunduvad aeglaselt tagasi hooldusalale.


10.2. Kui signaali andmise ajaks oli stardist möödunud vähem kui 2 minutit, antakse sessioonile kordusstart. Muul juhul läheb arvesse signaali andmise hetkele eelnenud täisringil kehtinud paremusjärjestus.


 

11.  STARDIRIVI MOODUSTUMINE


11.1. Ajasõitude grupid koostatakse punktitabeli paremusjärjestuse põhjal. Esimeses grupis lähevad rajale punktitabeli liidrid jne. Uued osalejad lähevad rajale viimases grupis. Käesolev punkt ei kehti sarja esimesel etapil, mil ajasõitude järjekord pannakse paika tähestikulises järjekorras.


11.2. Võistlussessioonides kasutatavate kartide arvu otsustab võistluste juht vahetult enne võistluse algust. Üldjuhul kasutatakse kõigis sessioonides 9 karti, kuid võistluste juht võib vastavalt oludele otsustada teisiti.


11.3. Kvalifikatsiooni ringiaegade põhjal pannakse kokku eelfinaalide grupid. Gruppides on üldjuhul 9 sõitjat ning gruppide arv pannakse vastavalt võistlejate arvule paika vahetult enne võistluste algust.


11.4. Eelfinaali esimese grupi parimalt stardikohalt stardib kvalifikatsiooni kiireim. Teiseks kiireim stardib teise grupi esimeselt kohalt jne.


11.5. Finaalsõitudesse pääseb osalema kvalifikatsiooni paremusejärjestuse 27 võistlejat.

11.6. Finaalsõidu esimeselt kohalt stardib võistleja, kes a) lõpetas oma eelfinaali esimesel kohal, b) sõitis välja kõigi eelfinaalide esimesena lõpetanute seas kiireima ringiaja. Teiselt kohalt stardib oma eelfinaali esimesena lõpetanud ja teiseks kõige kiirema ringiaja sõitnud võistleja jne.


11.6. Finaalsõite on 4 ning igas finaalsõidus osaleb üldjuhul 9 võistlejat. Kolme madala grupi finaalsõitudest pääseb kõrgemasse finaalsõitu edasi iga grupi esikolmik.


 

12. STARDIPROTSEDUUR


12.1. Stardikäsklus antakse foorituledega või lipuga.


12.2. Stardiprotseduuri tüüp on paigaltstart.


12.3. Korduva valestardi korral võib võistluste juht katkestada stardiprotseduuri. Võistluste juht võib rikkunud võistlejat karistada 5-sekundilise ajatrahviga (liidetakse võistleja finaalsõidu lõppajale) või võistlussõidust kõrvaldamisega. Uus start antakse viivitamatult.


12.4. Paigaltstart stardifooriga: stardihetk on fooritulede kustumise hetk. Stardikohtunik lülitab sisse stardifoori punase tule (punased tuled), stardisignaali annab stardikohtunik lülitades punased tuled u 4 sekundi jooksul käsitsi välja või kustuvad nad automaatselt u 4 sekundi pärast.


12.5. Paigaltstart stardilipuga: kogunemisringi lõpus võtavad kardid sisse oma stardikohad. Kui kõik kardid on liikumatult oma kohtadel, tõstab stardikohtunik stardilipu aeglaselt peakohale. Stardisignaali annab stardikohtunik stardilipu järsu allarabakuga, stardihetk on lipu järsu allaliikumise algus. Kui võistleja ei saa startida, peab ta jääma oma karti ja tõstma selle märgiks käe.


12.6. Kordusstardi andmise aja otsustab võistluste juht.


12.7. Stardihetkel peavad olema võistleja mõlemad käed rooli küljes.


 

13. FINIŠ


13.1. Eelfinaali ja finaalsõidu lõppu tähistav signaal (finišilipu lehvitamine) antakse finiši joonel niipea, kui juhtiv kart on selle ületanud, olles läbinud vastavalt 8 või 10 min + 1 ringi pikkuse distantsi.


13.2. Kui mingil põhjusel võidusõidu lõppu tähistava signaali andmisega hilinetakse, loetakse võidusõit lõppenuks hetkel, mil ta normaalselt oleks pidanud lõppema, kui poleks toimunud hilinemist.


13.3. Pärast võidusõidu lõppu tähistava signaali saamist langetavad kõik võistlejad kiiruse, suunduvad otse ja ilma rajal peatumata boksi.

 
 

14. TULEMUSED


14.1. Sarja võitjaks kuulutatakse sõitja, kes kogub etappide kokkuvõttes suurima arvu punkte.


14.2. Punkte jagatakse 48-le osalejale järgmiselt: 


1 - 120

2 - 100

3 - 84

4 - 72

5 - 64

6 - 56

7 - 52

8 - 48

9 - 44

10 - 42

11 - 40

12 - 38

13 - 36

14 - 35

15 - 34

16 - 33

17 - 32

18 - 31

19 - 30

20 - 29

21 - 28

22 - 27

23 - 26

24 - 25

25 - 24

26 - 23

27 - 22

28 - 21

29 - 20

30 - 19

31 - 18

32 - 17

33 - 16

34 - 15

35 - 14

36 - 13

37 - 12

38 - 11

39 - 10

40 - 9

41 - 8

42 - 7

43 - 6

44 - 5

45 - 4

46 - 3

47 - 2

48 - 1
 

Finaalsõitudesse mitte osalema pääsenud võistlejate punktid arvestatakse vastavalt nende eelfinaalis saavutatud koha järgi.
 

14.3. Võistluspäeva kiireima ringi sõitjale 10 lisapunkti, kusjuures arvesse lähevad ainult finaalsõitudes väljasõidetud ringiajad.
 

14.4. Sarja üldarvestuses lähevad arvesse 6 etapist 5 parimat tulemust. Tulemuste arvestamisel tuleb arvestada veel p 22.2 kirjeldatud eranditega. Kiireima ringi eest saadud punktid ei kuulu mahaarvamisele.
 

14.5. Kui punktisumma võistlejatel võrdne, saab üldarvestuses parema koha rohkem kõrgemaid kohti (I, II, III jne) saanud võistleja, kusjuures arvesse lähevad sellisel juhul kõikide etappide tulemused. Edasise võrdsuse korral arvestatakse paremat tulemust viimase toimunud etapi tulemust, kus vähemalt üks vaatlusalusest sõitjast osales.

 
 

15.  ÜLDISED SÕIDUREEGLID RAJAL
 

15.1. Igasugune sõit rajal võib toimuda ainult võistlussuunas.
 

15.2. Kurvides ja nendele eelnevatel ja järgnevatel rajalõikudel võib sõita vabalt valitud trajektooril.
 

15.3. Mitme kardi üheaegsel liikumisel samal rajalõigul on trajektoori valiku eesõigus eessõitjal. Eessõitja eelisõigus kaob, kui talle järgnenud võistleja kart on jõudnud eessõitva kardi kõrvale. Kõrvalejõudmise asendiks on eessõitva kardi tagarataste ja tagasõitva kardi esirataste jõudmine ühele sirgele.
 

15.4. Kõrvutisõitmisel nii sirgetel kui kurvides peavad mõlemad võistlejad tagama kaassõitjale võimaluse rajal püsimiseks (piisava laiusega rajakoridori).


15.5. Tõsiste sõiduvigade kordumine või kardi üle kontrolli kaotamine võib süüdlasele kaasa tuua võistluselt eemaldamise.


15.6. Sõitja, kes on otsustanud rajalt boksialasse sõita, peab sellest varakult (käe tõstmisega) teisi sõitjaid informeerima ja tagama kaasvõistlejate ohutuse.


15.7. Sõidu ajal on lubatud mootori tööd mõjutada ainult pedaalide abil.


15.8. Gaasi- ja piduripedaali korraga vajutamine mis tahes olukorras on keelatud ning võib kaasa tuua võistluselt eemaldamine.

 
 

16.  MÖÖDASÕIT
 

16.1. Möödasõit on lubatud mõlemalt poolt.


16.2. Enda taga olevat võistlejat võib "katta" muutes sirge jooksul trajektoori vaid ühe korra. Vingerdamine ning põhjendamatu takistamine võib kaasa tuua hoiatuse, ajatrahvi või korduval esinemisel sõidust eemaldamise.


16.3. Kaasvõistleja tahtlik või tahtmatu takistamine ühe või mitme võistleja poolt on keelatud ning võib kaasa tuua hoiatuse, ajatrahvi või korduval esinemisel võistluselt eemaldamise.

 


17.  RINGIGA MÖÖDASÕIT


17.1. Otsekohe, kui raja sirgel osal on kiirem kart eessõitjale järele jõudnud, peab eessõitja andma teed kiiremale, hoidudes rajaserva ja vabastades ideaaltrajektoori.


17.2. Kui aeglasem eessõitja ei märka kiiremat või ei lase tal mööduda, informeerivad rajakohtunikud aeglasemat võistlejat siniste lippudega. Võistlejat, kes ei allu sellele märguandele, võidakse karistada hoiatuse või ajatrahviga. Korduv siniste lippudega antava signaali ignoreerimine võib kaasa tuua antud võistleja eemaldamise.

 
 

18.  KARDI PEATAMINE SESSIOONI AJAL


18.1. Võistleja, kes soovib rajalt ära sõita, peab sellest teisi varakult informeerima (ülestõstetud käega) ning eemalduma rajalt ohutuse seisukohalt sobivaimas kohas, kui näiteks tehnilise rikke tõttu ei ole võimalik jõuda boksi.

18.2. Väljaspool boksiala katkestanud võistleja peab jääma antud sessiooni lõpuni raja kõrvale ohutusse kohta, kusjuures kardist väljuda tohib võistleja üksnes võistluste ametiisiku loal. Tagasi stardipaika tohib võistleja liikuda ainult ametiisiku poolt saadetuna.

 
 

19.  REEGLID MÄÄRUSTEVASTASE SÕIDU VÄLTIMISEKS


19.1. Määrustevastased sõiduvõtted, mis toovad kaasa võistluste ebaausaid tulemusi ja loovad ohuolukordi rajal, on keelatud.


19.2. Määrustevastaseks sõiduks loetakse järgmised olukorrad:


19.2.1. sõitja „rammis“ (sõitis otsa) kaasvõistlejale tagant või küljelt;


19.2.2. sõitja ei allunud signaallipuga antud korraldusele;


19.2.3. sõitja põhjustas kokkupõrke (sh tagasõitja ees tahtlikult pidurdamine);


19.2.4. sõitja surus teise sõitja rajalt välja;


19.2.5. sõitja tõkestas reeglitevastaselt teise sõitja põhjendatud möödumismanöövrit;


19.2.6. sõitja muutis sõidujoont ühel sirgel üle ühe korra.


 

20. HOIATUSED JA KARISTUSED


20.1. Määrustevastase sõidu tuvastamisel määratakse võistlejale karistus vastavalt:


20.1.1 karistused kvalifikatsioonis:


• hoiatus;

• 3 kiireima ringi tühistamine.


20.1.2 karistused eelfinaal- ja finaalsõitudes:


• hoiatus;

• 5 sekundi lisamine lõppajale (määratakse korduva hoiatuse puhul automaatselt);

• 10 sekundi lisamine lõppajale;

• lõpparvestuses grupi lõppu tõstmine;

• võistluselt eemaldamine ehk tulemuse tühistamine;

• võistlussarjast eemaldamine.


20.2. Kui võistluste kohtunikud tuvastavad määrustevastase sõidu, määrab võistluste juht võistlejale hoiatuse. Mis tahes sessioonil määratud hoiatus jääb kehtima terve võistluspäeva vältel.


20.3. Korduvalt määrustevastaseid sõiduvõtteid kasutanud võistlejale määratakse karistuseks sõltuvalt rikkumise raskusest ja sessioonist p 20.1. toodud karistus.


20.4. Kui sõitja kordab määrustevastast sõitu kas samas või järgmises sessioonis, siis võidakse ta äärmusliku meetmena eemaldada võistluselt.


20.5. Kui eemaldatud võistleja sõitis samas sessioonis kiireima ringi, jääb punktis 14.3 nimetatud lisapunktid alles, va juhul, kui kohtuniku otsusena oli konkreetne kiireim ring ise sõidetud reeglitevastaselt. Kui tulemus tühistatakse, teenib punktid paremuselt järgmine sõitja.


20.6. Kui määrustevastane sõit on tuvastatud, siis võib kohtunik vastava otsuse vastu võtta ka sõitjat küsitlemata.


20.7. Korduva määrustevastase sõidu või ebasportliku käitumise korral on korraldajatel õigus võistleja osalemist hooaja järgnevatel etappidel mitte lubada.


20.8. Määrustevastase sõidu tuvastamiseks on võistluste juhil õigus kasutada mis tahes kaamerasalvestisi või pealtnägijate ütlusi. Iga võistleja kohustub kaamerat kandes jagama võistluste juhi palvel salvestist.


20.9. Võistluste juht võib määruste vastase sõidu tuvastamisel kohaldada rikkunud sõitja suhtes p 22 kirjeldatud karistusi.

20.10. Võistleja või tema kaaskonna autospordi mainet kahjustava käitumise puhul võib võistluste juht karistada võistlejat tulemuse tühistamisega etapilt, kus selline käitumine aset leidis. Eriti ränga rikkumise puhul keelatakse võistlejal edasistel etappidel osalemine ja tühistatakse varasemad punktid.


21.  AUTASUSTAMINE


21.1. Iga võistluse kolme paremat autasustatakse karikatega.


21.2. Etapivõidu eest on auhinnaks: TBA

 

21.3. TBA


21.4. TBA


21.5. Kui etapivõitja ei ole valmis auhinda vastu võtma, võivad korraldajad anda auhinna antud etapil paremuselt järgmisele võistlejale. 


21.6. Sarja kolme paremat autasustakse karikatega.


21.7. Sarja autasustamistseremoonia toimub vahetult pärast viimast etappi ja kolme paremat võistlejat autasustatakse sarja karikatega.


21.8. Esikolmikule on auhinnatseremoonial osalemine kohtustuslik ja põhjuseta puudumine võib žürii otsusega järgmiseks etapiks kaasa tuua hoiatuse.
 

21..9. Korraldaja jätab endale õiguse anda välja eriauhindu.

 
 

22.  JUHENDI KOHALDAMINE JA TÕLGENDAMINE  


22.1. Korraldaja jätab endale õiguse käesoleva juhendi punktide tõlgendamisel, muutmisel ja täiendamisel.